၂၀၂၀ အထွေထွေရွှေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အခြေပြုပါတီများ၏ ကတိကဝတ်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်မ အခြေပြုပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကတိကဝတ်များ၊ စဉ်းစားချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍအသီးသီးခွဲ၍ လေ့လာထားပါသည်။ 

  • နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • ပြည်သူ့မူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • ဖက်ဒရယ်အရေးနှင့် ပြည်နယ်များ၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
  • မြေယာအခွင့်အရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ

ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ကရင်အမျိုးသားပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူ) နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့သည် လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ပါတီများ ဖြစ်သည်။

 

ဤစာစုအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါလင့်မှတဆင့် ရရှိနိုင်ပါသည်……..။